PZU

Beata Ciok Warszawa

Ubezpieczenie PZU Wojażer- pomoc w podróży

PZU Wojażer – co po wypadku?

W sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w podróży  powinieneś:

1.     skontaktować się z Centrum Pomocy, które zorganizuje usługę medyczną lub udzieli zgody na samodzielną organizację pomocy medycznej przez Ciebie,

2.     przedstawić PZU dokumentację medyczną, która potwierdzi:

·         datę wypadku,

·         nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek,

3.     przedstawić PZU wszystkie rachunki związane z leczeniem, np. za opłaconą wizytę lekarską, kupione leki.

PZU nie odpowiada za koszty:

·        połączeń telefonicznych ubezpieczonego lub osoby bliskiej z Centrum Pomocy i z placówkami medycznymi,

·        transportu we własnym zakresie, jeśli Centrum Pomocy nie wyraziło na to zgody (w tym koszty paliwa, winiet, przejazdów autostradą).

 

PZU Wojażer – kontynuacja leczenia po wypadku w podróży

Wiele wypadków, które miały miejsce za granicą, wymaga kontynuacji leczenia w Polsce. Aby zapewnić taką ochronę, należy rozszerzyć PZU Wojażer o ubezpieczenie dodatkowe – kontynuacja leczenia po podróży (Klauzula nr 11). W jego ramach możesz otrzymać:

·         cztery wizyty lekarskie,

·         zabiegi ambulatoryjne, badania diagnostyczne,

·         rehabilitację ambulatoryjną – 30 zabiegów,

·         jedną planowaną operację chirurgiczną,

·         transport medyczny w związku z operacją chirurgiczną.

Warunkiem skorzystania z tych świadczeń zdrowotnych jest zgłoszenie zachorowania lub wypadku do Centrum Pomocy podczas podróży. Nawet jeżeli pomoc nie będzie organizowana za granicą. Następnie w ciągu 14 dni od dnia powrotu do Polski należy zgłosić do Centrum Pomocy potrzebę ich organizacji.

 

PZU Wojażer – OC w życiu prywatnym a mienie najmowane

Przy oferowaniu ubezpieczenia PZU Wojażer jest możliwość rozszerzenia OC w życiu prywatnym o odpowiedzialność za szkody w mieniu najmowanym. W jego ramach odpowiadamy za szkody w mieniu najmowanym przez ubezpieczonego, np.: pokoju hotelowym, sprzęcie sportowym.

PZU nie odpowiada za szkody wyrządzone w:

·         najmowanych pojazdach silnikowych,

·         pojazdach latających,

·         żaglówkach z kadłubem powyżej 7,5 m,

·         motorówkach z silnikiem o mocy powyżej 50 kW.