PZU

Beata Ciok Warszawa

Ubezpieczenie ochrony prawnej

W związku ze stałym rozwojem oraz zmianą potrzeb klientów, PZU wychodzi im naprzeciw i oferuje rozszerzenie zakresu ubezpieczenia PZU Dom o Ubezpieczenie Ochrony Prawnej.

2015-09-22 12.07.08

Co to takiego?

W ramach Ubezpieczenia Ochrony Prawnej PZU organizuje i pokrywa koszty ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego oraz jego najbliższej rodziny.

Ubezpieczenie ochrony prawnej może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów:

 • komfort
 • super

Wariant komfort obejmuje pokrycie kosztów poniesionych w związku z:

 • dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych,
 • obrona ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń,
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem, wynajmowaniem itd mieszkania, domu, które zostało ubezpieczone na danej polisie,
 • ochroną interesów prawnych ubezpieczonego, w tym dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych przez ubezpieczonego w zakresie transakcji dokonywanych przez internet.

Suma ubezpieczenia wynosi 500 zł, a składka to tylko 10 zł/ rok.

Wariant super jest rozszerzony od wariantu komfort o pokrycie kosztów poniesionych w związku:

 • ochronę interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • ochronę interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów dotyczących prawa rzeczowego.

Suma ubezpieczenia wynosi 30.000 zł, a składka to tylko 43 zł/rok.

Co wchodzi w skład ubezpieczenia?

 • koszt wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego,
 • koszt opinii prawnych,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • koszty postępowania sądu polubownego,
 • koszty mediacji,
 • koszty udzielenia informacji prawnej,
 • koszt poręczenia majątkowego.

Zachęcamy do skorzystania. Naprawdę warto