PZU

Beata Ciok Warszawa

PZU Pomoc w Domu- Assistance medyczny

Przydarzył Ci się wypadek np. złamanie nogi? A może nagle zachorowałeś i potrzebujesz pomocy lekarza? Sięgnij po ubezpieczenie PZU Pomoc w Domu – Assistance medyczny, które oferowane jest w pakiecie PZU DOM – i zapewnij sobie spokój w trudnych sytuacjach.

 

Jakie usługi?

Z naszym ubezpieczeniem otrzymasz:

 • wizytę lekarza pierwszego kontaktu w miejscu ubezpieczenia lub miejscu pobytu albo wizytę w placówce medycznej

 

 • wizytę pielęgniarki w miejscu ubezpieczenia

 

 • opiekę pielęgniarską po zakończonej hospitalizacji trwającej min. 5 dni

 

 • opiekę nad osobami niesamodzielnymi lub dziećmi ubezpieczonego do lat 15 w miejscu ubezpieczenia

 

 • transport osób niesamodzielnych i dzieci ubezpieczonego do lat 15

 

 • opiekę nad psami i kotami w miejscu ubezpieczenia

 

 • dostarczenie do miejsca ubezpieczenia przepisanych na recepcie niezbędnych leków

 

 • dostarczenie do miejsca ubezpieczenia podstawowych artykułów spożywczych i higienicznych

 

 • pomoc psychologa

 

 • pokrycie kosztu dostawy sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

 

Gdzie?

Wypadek na terytorium RP

Ubezpieczony może skorzystać w razie powstałego na terytorium RP nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (np. w domu, podczas pobytu na wakacjach) rozumianego jako powstały w sposób nagły stan chorobowy, zagrażający życiu lub zdrowiu ubezpieczonego (np. grypa, infekcja wirusowa, zapalenie płuc).

 

Ile kosztuje?

Za PZU Pomoc w Domu Super zapłacisz  – w zależności od posiadanych zniżek – maksymalnie 45 zł.

 

Pamiętaj ! PZU Pomoc w Domu Super to nie tylko assistance medyczny, ale szereg dodatkowych świadczeń np.:

 • wezwiemy i opłacimy:

– hydraulika, jeżeli pęknie rura w Twojej łazience lub kuchni,

– szklarza, jeżeli ktoś wybije Ci szybę

– ślusarza, jeżeli zepsuje Ci się zamek w drzwiach wejściowych

 • usunięcie gniazd os i szerszeni, które pojawiły się w miejscu ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia
 • pobytu w hotelu ubezpieczonego wraz z jego bagażem podręcznym – usługa ta w razie gdy wypadek ubezpieczeniowy uniemożli­wił dalsze zamieszkanie przez ubezpieczonego w jego miejscu zamieszkania
 • posprzątania miejsca ubezpieczenia po wypadku ubez­pieczeniowym oraz zabezpieczenie mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia, które zostało zniszczone

…oraz wiele innych usług.

Wyłączenia odpowiedzialności Assistance medyczny – wybrane

Ubezpieczenie nie obejmuje organizacji i pokrycia kosztów usług powstałych z tytułu lub w następstwie:

 1. Chorób przewlekłych
 2. Chorób psychicznych
 3. Ciąży
 4. Popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa
 5. Leczenia dentystycznego
 6. W związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
 7. Szkód wyrządzonych sobie wzajemnie przez ubezpieczonych w ramach tej samej umowy ubezpieczenia

 

Przykładowe limity świadczeń – Assistance medyczny