PZU

Beata Ciok Warszawa

AC z Auto Non Stop

Zniżka dotyczy tylko nowych umów AC.

Informacje o zakresie ubezpieczenia, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Auto dostępnych w oddziałach i na pzu.pl.

*All Risks – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, tj. ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu (z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności PZU SA zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Auto, np. umyślne spowodowanie szkody).